49. ROČNÍK GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY v šk. roku 2020/21

prebieha podľa vopred určeného harmonogramu  aj napriek sťaženým podmienkam prípravy žiakov ako na vyučovanie, tak aj na vedomostné súťaže.

V decembri 2020 prebehlo v GMK v Revúcej školské kolo geografickej olympiády určené pre          2. stupeň  ZŠ a 1. stupeň OG, z ktorého postúpili do okresného kola títo žiaci:

              Kat. F – Lukáš Bobka (S)

              Kat. E – Ivan Danko (T), Kristína Motyčková (T), Dávid Hutka (K).

Okresné kolo sa konalo 5. februára 2021, prebiehalo formou online. V kategórii F našu školu reprezentoval Lukáš Bobka  zo sekundy, ktorý je úspešným riešiteľom a umiestnil sa na 8. mieste. V kategórii E je Dávid Hutka z kvarty taktiež úspešným riešiteľom, získal 1. miesto a postup      do krajského kola, ktoré sa uskutoční 16.apríla 2021. 

5. februára 2021 v popoludňajších hodinách prebiehala aj ďalšia geografická súťaž – geografická olympiáda – kategória Z, ktorá sa už niekoľko rokov tradične uskutočňuje online formou. Táto súťaž je určená pre žiakov stredných škôl a 5. – 8. ročníka osemročných gymnázií, ale môžu sa do nej zapojiť aj žiaci 2. stupňa ZŠ a 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií. V rámci celého Slovenska sa zapojilo spolu 2346 žiakov. Z našej školy sa zapojilo 10 žiakov, medzi nimi aj žiaci z nižších ročníkov a dosiahli veľmi pekné výsledky. Žiaci, ktorí dosiahli 20 bodov a viac, postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 26.3.2021, taktiež online formou.

Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a postupujúcim prajeme veľa ďalších úspechov.

         
 

 

Výsledky školského kola geografickej olympiády
kategória Z  5.2.2021

 
 

Trieda

Meno

Body

 
 

Tercia

Adamová Nina

16

 
 

 

Bendo Ján Liam

24

 
 

 

Motyčková Kristína

21

 
 

II.A

Ferdinandy Kristína

26

 
 

 

Herczeg Adam

25

 
 

 

Kvetková Gabriela

24

 
 

 

Micski Lukáš

16

 
 

Septima

Bodnárová Soňa

25

 
 

 

Hricovíny Adam

23

 
 

IV.A

Barták Jakub

13