Vážení rodičia,

 

na základe dostupných informácií Vám oznamujeme, že od pondelka 26.10.2020 prechádzajú žiaci Sekundy, Tercie a Kvarty na dištančnú formu vzdelávania cez EduPage (t.j. od pondelka nechodia fyzicky do školy). Predbežne majú do školy prísť 30.11.2020.

On-line vyučovanie podľa nového rozvrhu začne od stredy 28.10.2020. O ďalšom postupe Vás budeme priebežne informovať.

 

Igor Baran, riaditeľ školy