Monthly Archive: október 2020

image_pdfimage_print

Triedy bez žiakov…

  Aj keď triedy zostali bez žiakov, naďalej učíme. Niektorí z kabinetov, iní z tried. Učí sa v odborných učebniach, ba dokonca aj v riaditeľni. Vďaka ústretovosti učiteľov i žiakov...

Vážení rodičia,

  na základe dostupných informácií Vám oznamujeme, že od pondelka 26.10.2020 prechádzajú žiaci Sekundy, Tercie a Kvarty na dištančnú formu vzdelávania cez EduPage (t.j. od pondelka nechodia fyzicky do školy). Predbežne...

OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

Vážení rodičia,  v súlade s nariadením  krízového štábu SR o dištančnej výučbe stredných škôl                                                                     školská jedáleň plošne ODHLÁSILA  všetkých študentov druhého stupňa GMK, ktorí zostali doma  z obedov a desiat do neurčita. Všetky platby,...

Oznámenie

Vážení rodičia, na základe dostupných informácií Vám oznamujeme, že od zajtra 12.10.2020 prechádzajú žiaci prvého, druhého, tretieho, štvrtého ročníka, kvinty, sexty, septimy a oktávy na dištančnú formu vzdelávania (t.j. od...

Projekt „Človeče, poď sa hrať!“

  Inovácie v procese vzdelávania sú dôležitou súčasťou modernizácie vyučovacieho procesu, avšak nesmieme zabúdať ani nato, ako trávia študenti  čas v škole mimo vyučovania. Najmä v jarnom a letnom období, je v ich záujme...

Spestrenie výučby anglického jazyka

Vo vyšších ročníkoch 8-ročného a 4-ročného štúdia gymnázia sme posilnili výuku anglického jazyka navýšením hodinovej dotácie na 5 hodín týždenne. Novinkou je, že hodiny sú rozdelené medzi dve vyučujúce. Tri hodiny...

Tvorivé pondelky

Máte radi pondelky? Žiaci Sekundy áno! V školskom roku 2020/2021 sa najmladší žiaci 8 ročného gymnázia  tešia po víkende do školy a nemajú obavy zo skúšania, či písomiek. Ráno sa pre...