Monthly Archive: september 2020

image_pdfimage_print

Vážený pedagogický zbor a milí študenti,

  dovoľte mi, aby som Vás na začiatku školského roka privítal a pozdravil.                 Zvlášť by som chcel privítať žiakov 1. ročníka, ktorí sú tu noví medzi nami. Ďalej chcem privítať...