Ďalší úspešný študent osemročného štúdia GMK v Revúcej

Dominik Hutka, žiak septimy GMK sa stal úspešným riešiteľom Korešpondenčného seminára, inšpirovaného chemickou tématikou (skrátene KSICHT), ktorý organizuje Univerzita Karlova v Prahe.Výborne zvládol náročné zadania, umiestnil sa na 36. mieste s titulom úspešný riešiteľ a získal možnosť byť prijatý na Chemické fakulty Univerzity Karlovej v Prahe bez prijímacích pohovorov. Srdečne gratulujeme. Sme na Teba hrdí, Dominik…