Ďalší úspešný študent osemročného štúdia GMK v Revúcej