OZNAM

Na základe odporúčania BBSK k otváraniu škôl riaditeľ školy (pedagogická rada) rozhodol/la o otvorení školy v dňoch 29. – 30. júna 2020. Nástup do školy je dobrovoľný, preto nie je možné zabezpečiť stravu.

Organizačné pokyny:

29.6.2020

             –  triedy P – K – budú mať zamestnanie od 7.45 hod – 10.30 hod (t.z prvé 3. vyučovacie hodiny)

             – triedy Q – Sp, I.A – III.A – budú mať zamestnanie od 9.45 hod – 12.20 hod (t.z 3. až 5. vyučovacia hodina)

30.6.2020

             – odovzdávanie vysvedčení

 

Odporúčanie BBSK k otvoreniu škôl