Výsledková listina – prijímacieho konania do 1.ročníka 4-ročného štúdia pre školský rok 2020/2021 – I. kolo