Výsledková listina – prijímacieho konania do 1.ročníka 4-ročného štúdia pre školský rok 2020/2021 – I. kolo

 

Oznam

Oznamujeme rodičom, že v prvom kole prijímacej skúšky do 1. ročníka štvorročného štúdia sme prijali 19 záujemcov. Z celkového počtu 24 žiakov nám do druhého kola zostalo 5 voľných miest.

Záujemcovia o štúdium na GMK môžu podať prihlášky do II. kola do 19.6.2020.