Oznam o prijímaní študentov na štúdium v Gymnáziu Martina Kukučína v Revúcej