Opatrenie ministerstva školstva – vyučovanie na školách je prerušené do odvolania