DÔLEŽITÉ  TERMÍNY  PRE  PODÁVANIE  PRIHLÁŠOK  A PRIJÍMACOM  KONANÍ  NA  GMK