Gymnazisti v Bruseli

Na pozvanie Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku sa Sofia Pompurová  a Dominik Hutka, žiaci nášho gymnázia,  zúčastnili informačno-študijnej návštevy Bruselu a inštitúcií Európskej únie.

Cieľom návštevy bolo poskytnúť mladým ľuďom – Európanom – informácie o činnosti a fungovaní Európskej komisie a o európskych politikách. Skupina študentov i pedagógov s pracovníkmi Európskej komisie diskutovali o environmentálnej politike, spoločnej poľnohospodárskej politike i strategických výhľadoch zjednotenej Európy. Živú diskusiu medzi účastníkmi  vyvolala i prednáška o tvorbe rozpočtu EÚ a čerpaní eurofondov. Ďalší deň sa niesol v znamení návštevy hlavnej budovy Európskeho parlamentu, kde študenti navštívili rokovacie priestory parlamentu a výklad histórie a poslania EP.

I keď návšteva Bruselu mala informačno-študijný charakter, študenti mali priestor aj na poznávanie hlavných pamiatok mesta, ako sochu Manneken Pis ( Cikajúci chlapec ), či predvianočné námestie Grande Place. Samozrejme, ochutnali i všetky kulinárske symboly mesta, belgickú čokoládu či povestné bruselské wafle. K nezabudnuteľným zážitkom bude patriť i vzhliadnutie ďalšieho symbolu Bruselu, Atómia. Monument, ktorý má výšku 102 m a gule predstavujúce atómy majú priemer 18 m, dominoval výstave EXPO v roku 1958 a dodnes je jedným z najviac navštevovaných turistických častí Bruselu. Po troch dňoch sa účastníci vybrali na spiatočnú cestu bohatší o darčeky z Európskej komisie, o skvelú belgickú čokoládu, ale predovšetkým o nové poznatky o EÚ.

A ako sa cítili ? Ako Európania.

Veríme, že ich návšteva podnieti neformálnu diskusiu o EÚ medzi študentskou komunitou na našom gymnáziu..