Múzeum máp

Dňa 10.12 sme sa vybrali na exkurziu do Banskobystrického múzea máp
Bolo to veľmi zaujímavé a našim žiakom sa to veľmi páčilo.