Imatrikulácia

Imatrikulácia našich prímanov bola veľmi milá a veselá ?