Kvízmajster

Kvízmajster – 4.ročník – 21 súťažných družstiev, sexta a septima z GMK medzi nimi.

Hurá – postúpili sme! ?