OZNAM

V zmysle zákona č.245/2008 Z.z, § 150, ods.5  poskytne riaditeľ školy v dňoch 27.5. a 28.5.2019  voľno študentom gymnázia z dôvodu ústnej časti maturitnej skúšky.