Simulované eurovoľby

V pondelok 6. mája 2019 sa na našej škole uskutočnili Simulované Študentské voľby do Európskeho parlamentu. Voľby pripravovala a realizovala žiacka školská rada, volebnej komisii predsedal David Frandel. Cieľom Študentských volieb nebolo propagovať činnosť politických strán, ale prostredníctvom zážitkového a skúsenostného učenia rozvíjať u mladých ľudí hodnoty a postoje pre život v demokratickej spoločnosti, povzbudzovať u študentov uvedomenie si práv a povinností občana Slovenskej republiky a euroobčana.

Sprievodnýmí aktivitami boli workshopy pod vedením ambasádorov OZ Pre stredoškolákov o význame účasti  mladých na voľbách.