SNP – zápas o ľudskú dôstojnosť, hodnoty humanizmu, tolerancie a mieru