SNP – zápas o ľudskú dôstojnosť, hodnoty humanizmu, tolerancie a mieru

Aký je skutočný odkaz SNP ? Aký význam má práve dnes oslavovať hrdinstvo spred 75. rokov ?

Retrospektívny pohľad na túto udalosť si mohli žiaci III. A triedy vytvoriť na „ hodine v múzeu “ návštevou Múzea SNP v Banskej Bystrici.