Testovanie 9-2019

Dňa  3.4.2019 (streda) sa žiaci kvarty zúčastnia testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom T9-2019 (Monitor 9)

Harmonogram

Matematika
08.00 – 08.10 h  úvodné pokyny, rozdanie OH a pomocných papierov
08.10 – 08.20 h  rozdanie testov a oboznámenie sa s testom
08.20 – 09.50 h (90 minút) administrácia testu z matematiky
09.50 – 09.55 h  zozbieranie testov, OH a pomocných papierov  
09.55 – 10.15 h (20 minút) prestávka  
Slovenský jazyk a literatúra
10.15 – 10.25 h úvodné pokyny a rozdanie OH
10.25 – 10.35 h rozdanie testov a oboznámenie sa s testom
10.35 – 11.45 h (70 minút) administrácia testu zo slovenského jazyka literatúry
11.45 – 11.50 h zozbieranie testov a OH

Základné informácie k testovaniu sú zverejnené na webovom sídle www.nucem.sk v časti MERANIA/Testovanie 9