1

Oznam školskej jedálne

20.3.2019 Revúca

Vážení stravníci školskej jedálne GMK
Revúca, na základe zúčtovania režijných nákladov školskej jedálne za rok 2018
sme stanovili nové ceny podávaných obedov a to od 1.4.2019 :

  • cena za celý obed   3,05 € pre iných stravníkov
  • cena obeda pre študentov od 11 – 14
    ročných 1,55 €
  • cena obeda pre študentov od 15 – 18
    ročných 1,65 €

Cena za celý  obed sa zvýšila o 0,28 € ,
u študentov  o 0,11 €
v porovnaní s cenou pôvodnou.

Zriaďovateľ VÚC Banská Bystrica
prispieva študentom na obed v cene 1,40 €.

Ďakujeme za pochopenie a dôveru,
ktorú si vážime.

Lakyová Ľudmila                                                                                  

vedúca ŠJ GMK