Krvavé sonety – prednes

Dňa 12. marca 2019 sa žiaci vyšších ročníkov nášho gymnázia zúčastnili prednesu Krvavých sonetov od známeho autora z obdobia realizmu – Pavla Országha Hviezdoslava. Jeho dielo, ktoré napísal pod dojmom prvých správ z 1. svetovej vojny v auguste a septembri 1914, je jedno z prvých protivojnových diel odsudzujúce nezmyselnosť vojny. V prevedení Mariána Lacka a Juraja Genčanského sme si ho vypočuli  v priestoroch Prvého slovenského gymnázia. Prednes bol obohatený aj o výtvarný a hudobný doprovod, ktorý dopomáhal k vyjadreniu hlbokých myšlienok, akými sa kedysi zaoberal sám autor. Bol to príjemný zážitok, ktorý sme si všetci užili a pochopili, že poézia je krásna, keď sa priblíži mladým ľuďom netradičnou formou.

Kristína Wožniaková, sexta.