1

Prípravný kurz na prijímacie pohovory do Gymnázia Martina Kukučína v Revúcej