Deň otvorených dverí pre žiakov 5. ročníka ZŠ a ich rodičov