Poprieť ľuďom ich ľudské práva je ako popierať celú ich ľudskosť

Olympiáda ľudských práv je jedna z mála aktivít, ktorá je zameraná na vzdelávanie v oblasti
ľudských práv. Neformálnym spôsobom rozširuje žiakom obzory.
Žiaci prímy, sekundy, tercie a kvarty nášho gymnázia sa 29. januára 2019 stretli na školskom
kole Olympiády ľudských práv. V dvoch súťažných kolách vyjadrovali, obhajovali a
vysvetľovali svoje postoje k ľudskoprávnym problémom . K najdiskutovanejším témam
patrili otázky diskriminácie, práva na život či práva dieťaťa.
Porota z 13 súťažiacich vyhodnotila najúspešnejších diskutérov v poradí :
1. miesto – Ivan Rakšányi – kvarta
2. miesto – Terézia Motyčková – tercia
Tretie miesto porota udelila všetkým žiakom, ktorí sa na olympiáde zúčastnili. Do okresného
kola súťaže postupujú prví dvaja . Ako náhradníčka bola komisiou určená Martina Máliková
zo sekundy.
Súťažiaci svojím vystupovaním, argumentačnými schopnosťami a vedomosťami ukázali
odvahu o ľudských právach nielen hovoriť, počúvať, ale aj hľadať návrhy na ich riešenie.
Dúfame, že mladí ľudia, ktorí sa zoznámili s problematikou ľudských práv, ich dokážu vo
svojom okolí, medzi spolužiakmi aj šíriť.
Víťazom blahoželáme a Ivanovi a Terke držíme prsty v okresnom kole olympiády, ktoré sa
uskutoční v marci 2019.