Poprieť ľuďom ich ľudské práva je ako popierať celú ich ľudskosť