Dotyky s históriou

Slovenské dejiny sú zvláštne tým, že mnohé významné prelomové udalosti sa udiali v rokoch ukončených osmičkou.  Osmičkovým  udalostiam  bolo venované podujatie, cieľom ktorého bolo pripomenúť si kľúčové momenty modernej histórie Slovenska. Na stretnutí s históriu vystúpili žiaci

III. A a IV. A triedy. Na podujatí predniesli príspevky i žiaci základných škôl v Revúcej.