Exkurzia do Slovmagu a.s. – Počítače a počítačová sieť

Počítače zasahujú do každej časti ľudskej činnosti. Výhody a nevyhnutnosť používania  počítačov, počítačovej siete či internetu pre moderný život už netreba zvýrazňovať. Množstvo informácií, ktoré musíme každodenne spracovať je obrovské nielen pri chode školy ale aj akejkoľvek firmy. Veľkou firmou v našom blízkom okolí je Slovmag a.s. Lubeník. Táto firma nám umožnila nahliadnuť do fungovania počítačovej siete. Študenti, ktorí sa chystajú maturovať z informatiky  a tí , ktorí sa aktívne zaujímajú o počítače na našej škole,  navštívili firmu Slovmag a vďaka počítačovému technikovi  p. Bc. Zdenkovi Hudecovi  sa mohli oboznámiť s históriou, budovaním a samotnou prevádzkou počítačovej siete. Študenti tak mohli priamo v praxi vidieť zložitosť údržby a správy počítačovej siete,  množstvo spracovania dát v tak veľkej firme, ktoré treba spracovať a taktiež mohli vidieť,  čo práca počítačového technika obnáša.

Týmto ďakujeme za takú príležitosť p. Hudecovi, ktorý nám umožnil túto exkurziu zrealizovať.