Vyhodnotenie súťaže tried o najkrajšiu vianočnú výzdobu