1

Záložka do knihy

Naša škola, presnejšie, žiaci osemročného štúdia sa po druhýkrát zapojili do projektu Záložka do knihy spája školy s témou Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice, ktorý pripravuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave. Zaujímavosťou projektu bolo to, že išlo o nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh.

Žiakov sme oboznámili s projektom na hodinách SJL. Pre inšpiráciu sme navštívili knižnicu, kde v rozprávkových knihách a knihách povestí našli námet na záložky. Tie žiaci robili doma, ale aj na hodinách literárnej a výtvarnej výchovy.

Žiaci vytvorili záložky, na ktorých boli vyobrazené ľudové, ale aj moderné rozprávky, povesti (týkali sa objektov z blízkeho okolia). Mnohí pridali aj odkazy pre žiakov z partnerskej školy.

Tou bola pre našu školu Akademia Gymnázium, Základní škola a Mateřská  škola  z Brna.

Komunikácia s koordinátorom tejto školy bola veľmi priateľská a milá  a veľmi nás potešil aj list, ktorý bol súčasťou balíka so záložkami.  V ňom nám napísal, ako prebiehala tvorba záložiek u nich. List sme si spoločne prečítali, keď sme sa všetci stretli v školskej knižnici. Každý jeden žiak, ktorý sa zapojil do projektu, odchádzal s peknou záložkou do knihy.

Účasť v projekte bol novou skúsenosťou pre našich žiakov, ale zároveň si pripomenuli rozprávky a povesti, ktoré kedysi čítali.