OZNAM

V zmysle zákona č.245/2008 Z.z, § 150, ods.5 poskytne riaditeľ školy dňa
29.10.2018 voľno z technických príčin. Z týchto dôvodov v spomínaný deň
nebude fungovať ani školská jedáleň. Žiaci budú automaticky odhlásení zo
stravy.