pIšQworky  nielen pod lavicou….:)

Dňa 18.10.2018 sa na našej uskutočnil priateľský školský turnaj v súťaži pIšQworky. Po odohratí duelov doporučujeme do reprezentačných tímov v oblastnom kole nasledujúcich žiakov:

Bendo –P, Danko –P, Adamová – P, Máliková – S, Buchta – K, Máliková – K, Kunštárová – K, Székelyová – K, Danko – Q, Vojtko –Q, Fázik – Sx, Frandel – Sx, Grendel – 1.A , Lukáč – 1.A, Kučerák – 2.A, Zlatnický – 2.A, Barnáková – 2.A, Mladší – 4.A

Tí z vás, ktorí ste sa našli v zozname a chcete súťažiť v tíme , prihláste sa u svojich vyučujúcich matematiky najneskôr do pondelka 22.10.2018 do 12,30hod. , aby sme mohli zostaviť pätice.

Divokú kartu získal Hutka zo Sx. V prípade potreby,(ak sa prihlásia všetci žiaci zo zoznamu) sa rozhodne duelmi medzi žiakmi Grendová, Škvarla, Hutka v utorok na 1.vyučovacej hodine v informatike pri p.p. Baranovej.

Bližšie informácie nájdete na www.pisqworky.cz