Kurz ochrany života a zdravia (KOŽAZ)- 3.A

Súčasťou povinného vzdelávania na všetkých stupňoch a typoch školách je výchova na ochranu života a zdravia. Jednou zo základných úloh našej školy je pripravovať žiakov fyzicky, duševne zdravých, telesne zdatných a  psychicky odolných pre potreby upevňovania existenčných hodnôt.

Progresívnou-humánnou formou zameranou na dosiahnutie potrebnej kvality vzdelávania žiakov je aj KOŽAZ, ktorí sa konal v dňoch 10.10- 13.10.2018 v krásnom a slnečnom prostredí Vysokých Tatier ( Penzión Tatranec- Tatr. Lomnica). Študenti plnili praktické činnosti zo zdravotnej a požiarnej prípravy, CO, topografii a športovej streľby. Základnou organizačnou formou bol peší turistický presun: Skalnaté pleso- Zamkovskeho chata- Téryho chata- Rainerova chata- Bilíkova chata- Hrebienok.  Študenti zažili množstvo nezabudnuteľných zážitkov ako absolvovanie náročných, ale nádherných túr, nočnú opekačku alebo streľbu zo vzduchovky, pri ktorej sa našlo veľa talentovaných žiakov.

Na záver kurzu nechýbal orientačný pretek družstiev a plnenie jednotlivých úloh na stanovištiach.

Mgr. Ján Fatľa

 

FOTOGALÉRIA