Americká lektorka je s nami po celý školský rok

Tento školský rok sme v Gymnáziu Martina Kukučína zatraktívnili vyučovanie anglického jazyka. Od septembra majú žiaci našej školy možnosť komunikovať v angličtine s americkou lektorkou, a to nielen na hodinách anglického jazyka. Naša veľká posila Hannah k nám prišla zo štátu Delaware  na celý školský rok. Sme veľmi radi, že žiakom  priblíži svoju krajinu, so všetkým čo k nej patrí a že sa študenti budú mať možnosť zdokonaliť  v angličtine.

Katarína Hviščová, GMK