Monthly Archive: október 2018

image_pdfimage_print

OZNAM

V zmysle zákona č.245/2008 Z.z, § 150, ods.5 poskytne riaditeľ školy dňa 29.10.2018 voľno z technických príčin. Z týchto dôvodov v spomínaný deň nebude fungovať ani školská jedáleň. Žiaci budú automaticky odhlásení zo stravy.

pIšQworky  nielen pod lavicou….:)

Dňa 18.10.2018 sa na našej uskutočnil priateľský školský turnaj v súťaži pIšQworky. Po odohratí duelov doporučujeme do reprezentačných tímov v oblastnom kole nasledujúcich žiakov: Bendo –P, Danko –P, Adamová – P, Máliková...

Kurz ochrany života a zdravia (KOŽAZ)- 3.A

Súčasťou povinného vzdelávania na všetkých stupňoch a typoch školách je výchova na ochranu života a zdravia. Jednou zo základných úloh našej školy je pripravovať žiakov fyzicky, duševne zdravých, telesne zdatných a  psychicky...

TÚRY DO LITERATÚRY

Tak by sme mohli nazvať dnešné veľmi príjemné stretnutie s členmi Klubu literatúry faktu, ktorí nás poctili svojou návštevou a obohatili našich študentov o svoje spomienky, myšlienky, skúsenosti a múdre slová do života. Všetci...

Zážitková história

8. a 9. októbra 2018 sa žiaci kvarty a III. A triedy učili históriu cez zážitky. Zážitkový workshop s tematikou moderných dejín pre žiakov pripravilo OZ Post Bellum. Študenti prostredníctvom neformálneho vzdelávania komunikovali na...

Beseda s úspešným podnikateľom Michalom Juhásom

Dňa 5.10.2018 sa žiaci vyšších ročníkov gymnázia zúčastnili zaujímavej besedy s bývalým žiakom Michalom Juhásom, ktorý sa stal úspešným podnikateľom nielen u nás, ale aj vo svete. V Thajsku založil úspešnú firmu, o ktorej...

Doc. RNDr. Dušan Bruncko, CSc. a CERN

O tom, čo sa deje v CERNe, európskom laboratóriu pre časticovú fyziku, sme sa z prvej ruky dozvedeli od Doc. RNDr. Dušana Bruncka, CSc. Jeho veľmi odborné informácie nielen o stredisku jadrového výskumu, ale...