OZNAM o 2. kole prijímacích skúšok do tried prvého ročníka