1

Majstrami v kvíze

Majstrami v kvíze sa pokúsia stať žiaci KVINTY GMK v Revúcej, ktorí sa 14.júna 2018  zúčastnili kvalifikačného kola 3. ročníka zábavno-vedomostnej súťaže KVÍZMAJSTER , ktorú pripravuje Mestské kultúrne stredisko v Rimavskej Sobote. Súťaž sa zameriava na oblasť slovenskej, miestnej a regionálnej kultúry a jej primárnym cieľom je prispieť k zvyšovaniu kultúrnej gramotnosti v regióne. Pod vedením koordinátora projektu p. Bálinta, ktorý túto kvízšou starostlivo pripravil, sa študenti vzdelávali, zabávali a bojovali o postup. A výsledok? Na ten si musíme počkať do septembra. Tak, kvinta, do toho, držíme palce!