Oznam  o 2. kole prijímacích skúšok na Gymnáziu M. Kukučína