Medzníky 2. svetovej vojny

Žiaci kvarty Miriam Hanuštiaková, Martin Danko a Romana Poprocká  sa 6.apríla zúčastnili dejepisnej súťaže základných škôl v CVČ – Medzníky 2. svetovej vojny – ,kde si mohli overiť svoje vedomosti z histórie tejto udalosti. Súťaž sa konala pod záštitou Zväzu protifašistických bojovníkov v Revúcej. Po úspešnom vyriešeni 3 kôl testových úloh sa naši žiaci umiestnili na 2. mieste .

Srdečne im blahoželáme !!!