Študentská vedecká konferencia

Piatok 10. 11. 2017 bol v GMK výnimočným dňom. V rámci Týždňa vedy a techniky sme usporiadali 9. ročník študentskej vedeckej konferencie. Naši študenti ukázali, že sa zaujímajú  o veci okolo nás, o prepojenie vedy so životom, ale majú aj rôzne koníčky. Poradia si s výpočtovou technikou, ktorá sa im stáva každodenným pomocníkom. Preto nie je pre nich problém vytvoriť prezentáciu v POWER-POINTe.
Vo svojich radoch privítali žiakov deviatych ročníkov základných škôl a samozrejme aj svojich spolužiakov.
Študentskú vedeckú konferenciu moderovali Simona Dachová a Miroslava Masárová z oktávy.V programe vystúpilo 22 študentov v 12 príspevkoch: Afrika, kruté miesto Zeme –  Kristína Wožniaková, Kvinta;  Invázne rastliny v okolí Revúcej – Lenka Hrbáľová, Terézia Motyčková, Sekunda, Prvočísla – Romana Hlinková, Bibiána Sedláková, Kvinta; Karate – Martina Székelyová, Tercia;  Ako bude vyzerať vesmír o milióny rokov – Ivan Rakšányi, Tercia;  Hekerský útok – Lukáš Fázik, Kvinta; Horenie – Veronika Kunštárová, Martina Pomajová, Tercia; Rubikova kocka – Dávid Hutka, Príma; Ľudový odev – Romana Poprocká, Kvarta; Tetovanie –  Vanesa Ďuráková, Beáta Galovičová, II.A; World of Friends Sasbachwalde – Simona Dachová, Martin Šmídt, Oktáva, Barbora Krištofová , IV.A, Frederika Adriana Rusová, III.A;  Pokusy z chémie – Dominik Hutka, David Frandel, Mikuláš Kuchta, Kvinta.  Svoje vystúpenia spestrili zaujímavými informáciami, príbehmi, prezentáciami, videom a demonštráciou pokusov.
Techniku zabezpečoval študenti Lukáš Fázik z kvinty, o fotografickú dokumentáciu sa postarali Mikuláš Kucht z kvinty a Barbora Krištofová za IV.A.
V závere riaditeľ školy Mgr. Igor Baran zhodnotil priebeh konferencie a odovzdal diplomy a pamätné darčeky všetkým prednášajúcim.
Cez prestávku sa konala recepcia. Zúčastnili sa jej všetci študenti, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii konferencie spolu so svojimi profesormi. V družnej debate si vymenili svoje dojmy, postrehy a skúsenosti, ktoré počas tohto podujatia nadobudli.

Ďakujeme aj odborným garantom:  učiteľom Mgr. Igorovi Baranovi, Mgr. Zuzane Baranovej, RNDr. Milote Dendisovej, Mgr. Kataríne Hviščovej, Mgr. Rasťovi Chalupkovi, Mgr. Michaele Jasenkovej, PaedDr. Jane Kánovej, RNDr. Tatiane Pavlíkovej a rodičom Ing. Mariane Poprockej a Ivane Martinkovičovej.

FOTOGALÉRIA