1

OZNAM

V zmysle zákona č.245/2008 Z.z, § 150, ods.5  poskytne riaditeľ školy dňa 6.11.2017  voľno z technických príčin. Z týchto dôvodov v spomínaný deň nefunguje ani školská jedáleň. Žiaci budú automaticky odhlásení zo stravy.