Stretnutia po rokoch

Dôstojným ukončením osláv 155.výročia založenia Prvého slovenského gymnázia bolo stretnutie absolventov Gymnázia Martina Kukučína v sobotu 16.septembra 2017. Súčasná budova GMK praskala vo švíkoch. Na mladé, bezstarostné letá, kedy stres predstavovali iba písomky a skúšanie,  prvé lásky si tu zaspomínalo vyše 800 absolventov školy a okolo 100 pozvaných hostí. Najstarší absolventi, ktorí sa v čase vrátili do školských liet, boli absolventi z roku 1952.

Neformálnej zábave predchádzal sprievod mestom a slávnostná akadémia v mestskom dome kultúry, kde sa jej priebeh a program prenášali  na veľkoplošnú obrazovku  umiestnenú pred vchodom.  Absolventov, bývalých a súčasných pedagógov školy, hostí a priateľov školy privítal riaditeľ školy Igor Baran. Vyjadril potešenie nad prítomnosťou všetkých, ktorí si prišli zaspomínať a odovzdal  pozdravy tých, ktorým už zdravotné problémy neumožnili zúčastniť sa podujatia, ale v duchu boli tu a s nami. Upozornil na výstavu Cesty z mladých liet, galériu osobností, kde sa ocitli významní absolventi školy, ktorých navrhli bývalí spolužiaci na základe úspechov dosiahnutých v oblasti svojho pôsobenia. Uvedenú galériu osobností a výstavu Vivat mladé letá si môžete prezrieť v priestoroch školy Gymnázia Martina Kukučína do konca októbra 2017.Hrdosť na absolventov, ktorí šíria dobré meno školy a Revúcej, vyjadrila v príhovore aj primátorka mesta Eva Cireňová.

Kultúrny program slávnostnej akadémie bol príjemným úvodom do posedenia a zábavy v škole, ktorá skončila v ranných hodinách. Takže ďakujeme a snáď dovidenia o päť rokov priatelia, kedy neopakovateľnú atmosféru tohto výnimočného podujatia zažijeme opäť.

Text a foto: Katarína Kvetková

zdroj: www.revuca.sk

 

 

Video slávnostného sprievodu