Oznam o termíne a čase konania maturitnej skúšky v mimoriadnom skúšobnom období september 2017