1
Pamätný dom Martina Kukučína

                                                          1963

                                                          2017
Mýty o Európskej únii a nárast extrémizmu

Dňa  9.6.2017 sme v spoločenskej miestnosti našej školy privítali pána Petra Bátora, poradcu prezidenta pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Tejto besedy sa zúčastnili  triedy 2. stupňa.  Pán  Bátor nás prišiel oboznámiť so súčasnou politickou situáciou, ktorej súčasťou bola problematika Európskej únie a extrémizmus na Slovensku  a v zahraničí.  Precestoval mnoho štátov, kde dostal šancu spoznať mentalitu susedných krajín, ktorú následne porovnal s tou našou. Vďaka jeho pútavému rozprávaniu sme sa dozvedeli zaujímavé fakty a nuda nás obišla veľkým oblúkom. Takouto náučnou formou sme mohli nazrieť do spôsobu fungovania susedných štátov a dozvedieť sa veľa zaujímavých vecí. Spoločne sme porovnávali  kladné a záporné stránky vplyvu Európskej únie na dianie na Slovensku a rozoberali sme ,,horúci“ problém 21. storočia, extrémizmus. V závere besedy prebehla búrlivá diskusia o týchto témach, do ktorej sa žiaci našej školy horlivo zapájali. Beseda s pánom Bátorom bola spestrením vyučovacieho procesu a nám, žiakom, rozšírila vedomosti o povinnom učive občianskej náuky.