Oznam školskej jedálne Gymnázia M. Kukučína v Revúcej :

              Vážení rodičia, v novom školskom roku nám pribudla zmena v spôsobe platieb za stravu.

              S doporučením zriaďovateľa VÚC Banská Bystrica je potrebné uhradiť stravné za stravu do konca augusta 2017 za dva mesiace – september, október.

              Tým sa platby za stravu budú končiť v mesiaci apríl za máj 2018.

               Ďakujeme za pochopenie.

Lakyová Ľ.

0911054255