Exkurzia do SLOVMAGu

Dňa 19. 4. 2017 sa triedy Septima a II.A vybrali v sprievode p. profesorky Baranovej a Dendisovej na exkurziu do neďalekého závodu SLOVMAG v Lubeníku. Aj keď ho máme z Revúcej naozaj len  naskok, nikto z nás netušil, ako to tam vyzerá. Hneď po príchode nás privítala  PhDr. Benková. Dozvedeli sme sa o histórii závodu a v krátkej prezentácii aj o jeho fungovaní v súčasnosti. Prekvapilo nás najmä to, že svoje výrobky SLOVMAG vyváža naozaj takmer do celého sveta. A to napríklad do USA, Dubaja a podobne. Po prezentácii nasledovalo krátke občerstvenie, dostali sme talizmany v podobe malých kúskov magnezitu, ktoré nám vlastnoručne nazbierala  Ing. Orišenková a napokon sme si nasadili prilby a išli sa pozrieť na fungovanie závodu v plnej prevádzke. V sprievode Ing. Orišenkovej a Ing. Kaspera sme mali možnosť nahliadnuť  do tunelovej pece, v ktorej je teplota okolo 1500°C. Bol to pre nás obrovský zážitok, vidieť, ako takýto závod funguje.

Za možnosť návštevy ďakujeme.

Miroslava Masárová, septima