Prečo študovať na GMK

Stabilná škola, ktorej brány opúšťajú slobodní ľudia, jazykovo zdatní, využívajúci informačno-komunikačné technológie v bežnom živote, pripravení absolvovať vysokoškolské štúdium.

Škola, ktorej korene siahajú do roku 1862, kedy bolo v Revúcej založené Prvé slovenské gymnázium.  Jedným z jeho študentov bol aj Martin Kukučín, po ktorom v súčasnosti nesie  meno.

Gymnázium Martina Kukučína v Revúcej je všeobecnovzdelávacia vnútorne diferencovaná škola, ktorá poskytuje žiakom úplné stredné vzdelanie v štvorročnom i osemročnom štúdiu.

Škola disponuje odbornými a jazykovými učebňami, laboratóriami, telocvičňou, bazénom, posilňovňou, spoločenskou miestnosťou a školskou jedálňou.

K atraktívnym projektom školy už tradične patrí medzinárodný projekt Svet priateľov,  študentská vedecká  konferencia,  24-hodinový športový maratón a gymnaziálny bál – za čias Martina Kukučína majáles.

Mnohí z našich študentov zastávajú významné miesta nielen v našej  spoločnosti, ale aj v zahraničí.

O svoje skúsenosti, zážitky i spomienky sa môžu deliť na stretnutiach všetkých absolventov školy, ktoré sa konajú každých päť rokov, pričom najstaršími absolventmi sú prví povojnoví maturanti.