Zelená škola – súťaž o najlepší návrh na zhotovenie ekoučebne v átriu školy

Kolégium Zelenej školy, Rada rodičov a Študentská rada Gymnázia Martina Kukučína v Revúcej vyhlasujú

                                                                                                    súťaž

                najlepší návrh na zhotovenie ekoučebne v átriu školy

Kto sa môže zapojiť: každý žiak školy, ktorý vypracuje a odovzdá svoj vlastný návrh na zhotovenie a využívanie externej         ekoučebne  v átriu školy

Termín súťaže: 3. apríl 2017 – 24. apríl 2017

Forma súťažného príspevku: nákres s vysvetlivkami, charakteristikou  a popisom projektu, poster alebo prezentácia

Podoba súťažného návrhu: elektronická alebo tlačená

Odovzdanie návrhu: koordinátorke programu Zelená škola Mgr. J. Kvetkovej osobne alebo mailom na kvetkovaj@gmk-ra.sk04

Orientačný plánik átria a popis : v prílohe

Čo by sa mohlo v našej ekoučebni nachádzať: záhon s liečivými rastlinami, záhon kvitnúcich rastlín,  okrasné dreviny, rastlinky vysadené v nádobách, tabuľky s popisom rastlín, vertikálna zelená stena alebo pergola s popínavými rastlinami, fontánka alebo jazierko, drevené lavičky a stoly alebo iný ekologický záhradný nábytok, čiastočne zastrešená pergola alebo altánok, priestor pre hry, ozvučenie, nástenky, atď.

Ako by sa mohla naša ekoučebňa využívať: počas vyučovania jednotlivých predmetov (biológia, geografia, výchova umením, etická a náboženská výchova, …),  prestávky alebo voľné hodiny, súťaže pri príležitosti Dňa detí , environmentálne podujatia, výstavy, súčasť aktivít, prebiehajúcich v spoločenskej miestnosti, a pod.

Uvítame: jednoduché riešenia, čo najviac prvkov zhotovených svojpomocne alebo s pomocou rodičov

Inšpirovať sa môžete:  napríklad na webových stránkach škôl zapojených do programu Zelená škola

PRÍLOHY:

POPIS PROJEKTU

ÁTRIUM 

Foto – terajší stav