1

Deň otvorených dverí

  1. marca sme otvorili dvere nášho gymnázia netradične v popoludňajších hodinách, aby sme privítali budúcich prímanov spolu so svojimi rodičmi.

Žiaci prímy a sekundy si pre nich pripravili krátky program, v ktorom sa prezentovali svojimi zručnosťami v speve, tanci, prednese prózy a hre na klavíri. Riaditeľ školy Mgr. Igor Baran ich privítal na pôde nášho gymnázia, vyzdvihol možnosti nielen vzdelávania sa, ale aj športového i kultúrneho vyžitia, ktoré im škola ponúka. K prítomným sa prihovorila aj Mgr. Alexandra Hazlingerová z CPPPaP v Revúcej, ktorá zdôraznila, že ako jediná škola v okrese sa venujeme systematicky práci s nadanými žiakmi a ocenila dobrú spoluprácu s pedagógmi. Po sladkom občerstvení, ktoré pripravili pracovníčky našej kuchyne, sme prešli areálom školy, kde mali možnosť vidieť zaujímavé chemické a fyzikálne pokusy, prezreli si učebne informatiky, 3-D tlačiareň, priestory telocvične, bazéna, gymnastickej haly a posilňovne. Budúcich prímanov čakali aj súťaže, ktoré  pre nich pripravili žiaci sekundy a tercie. V nich sa zoznámili s našim projektom Zelenej školy a so zábavnými úlohami a tajničkami z nemeckého a anglického jazyka. Odmenou im boli chuťovky zo surovín, názvy ktorých sa v nemčine naučili. Pokiaľ deti súťažili, rodičia mali možnosť osobne sa pozhovárať s pedagógmi.

Už sa stmievalo a budúci prímani sa veselo zabávali, ani domov sa im nechcelo. Sami mali možnosť sa presvedčiť, že v budúcej škole ich čaká veľa zaujímavého, zábavného i poučného. Tešíme sa na ich príchod.

Ďakujeme všetkým učiteľom i žiakom, ktorí prispeli k zdarnému priebehu tohto popoludnia.

RNDr. Milota Dendisová, vých. poradkyňa

 

dod dod

doddod