1

Súťaž Šaliansky Maťko

 V okresnom kole súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko saJana Máliková umiestnila na 2.mieste.  Gratulujeme !