Školská jedáleň

JEDÁLNY LÍSTOK TU 

 

 

….Školská jedáleň verzus školský bufet, alebo pohovorme si o výbere stravy pre naše zdravie na pôde školy….

Ak študent je na hodine bez dostatočného množstva energie, sústredenia, pohody, ktorá ide ruka v ruke so schopnosťou vnímať, byť aktívny, pracovať s novými poznatkami, dôvodom môže byť aj nesprávna životospráva.

Dôležitou súčasťou životosprávy je aj spôsob stravovania. Ten viac, ako si niekedy pripustíme. Jednoduchým príkladom môže byť napr.,  ak pocit únavy u študenta dokáže zahnať dúšok čistej vody…  ďalej dostatok a  vhodný pomer  makroživín,  mikroživín, ktoré nezaťažujú organizmus. Práve naopak, docieliť rovnováhu – homeostázu- organizmu s aktivitami.

Dnes na vedecky podložených dôkazoch vieme, že :

Zdravie sa začína na bunkovej úrovni,

                 a preto je dôležité všetko, čo súvisí so stravou :

– časová os stravovania,

– zvolený druh jedla, s tým súvisí kvalita, kombinácia, čerstvosť potravín,

– spôsob úpravy a kombinácia jedla,

– vzťah ku konzumovaniu jedla.

GMK ponúka okrem obedov aj desiatu, ktorá predstavuje malé osvieženie po raňajkách a pred obedom.   Konkrétnu ponuku si môžete pozrieť na  www.gmk-ra.sk

Poskytujeme ju už niekoľko rokov a aj po výživovej stránke je táto možnosť nedocenená. Väčším lákadlom sú možnosti v bufete.

Je na každom z nás,  ako rieši svoju stravu, no informácie o nej sú dôležité pre vlastné zdravie. Správne návyky nám pomáhajú podporovať  náš imunitný systém, a preto sa rozhodujme správne.

 

Lakyová Ľudmila