Rada školy

RADA ŠKOLY pri Gymnáziu Martina Kukučína, Clementisova 1166, Revúca

Volení členovia za:

 pedagogických zamestnancov:

 1. Mgr. Anna HRICOVÍNYOVÁ
 2. PaedDr.Jana KÁNOVÁ

ostatných zamestnancov:

 1. Katarína FRANCANOVÁ

žiakov:

 1. Lukáš FÁZIK (Sx)

rodičov:

 1. Kamila RAKŠÁNYIOVÁ – predseda Rady školy
 2. Ing. Roman ANTAL
 3. Ing. Ján GALOVIČ

Delegovaní členovia za BBSK:

 1. Mgr. Dáša  GAJDOŠOVÁ
 2. Mgr. Helena IŠTVÁNOVÁ
 3. Ing. Július  BUCHTA
 4. Ing. Július  LAŠŠAN