Rada školy

RADA ŠKOLY pri Gymnáziu Martina Kukučína, Clementisova 1166, Revúca

Volení členovia za:

 

 pedagogických zamestnancov:

 1. Anna HRICOVÍNYOVÁ
 2. Jana KÁNOVÁ

ostatných zamestnancov:

 1. Katarína FRANCANOVÁ

žiakov:

 1. Timea Galdíková

rodičov:

 1. Kamila RAKŠÁNYIOVÁ – predseda Rady školy
 2. Roman ANTAL
 3. Ján GALOVIČ

Delegovaní členovia za BBSK:

 1. Dáša  GAJDOŠOVÁ
 2. Helena IŠTVÁNOVÁ
 3. Július  BUCHTA
 4. Július  LAŠŠAN