Rada rodičov

Príma                                       Ing. MIČKOVÁ  Mariana

Sekunda                                  Ing. MOTYČKA  Stanislav

Tercia                                      Ing. FRANCANOVÁ  Kvetoslava

Kvarta                                     Mgr. POPROCKÁ  Natália …………….. predseda Rady rodičov

Kvinta                                     Mgr. HVIŠČOVÁ  Katarína

Sexta                                       DANKO  Ján

Septima                                   SIKORSKÁ   Beáta

Oktáva                                    —————————————

I.A                                           PharmDr. STRINKOVÁ Jana

II.A                                         STANKO  Dušan

III.A                                        Bc. KISELOVÁ Zdenka

IV.A                                        GALOVIČOVÁ  Beáta

FRANCANOVÁ Katarína ……….. pokladníčka Rady rodičov